Mantas Zakarka: kuo virto jaunimo noras pagelbėti politikams?
LiJOT žinios2017-02-20

Įsivaizduokime, kad Lietuvoje nebeliko pilietiškų, aktyvių jaunų žmonių. Neatsiranda naujų Lietuvai gyvybiškai svarbių iniciatyvų ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų inicijuotų pokyčių. Visas valstybines šventes minime vien oficialiuose minėjimuose su nudailintomis politikų kalbomis ir piešinių konkurso apdovanojimų ceremonija. Žmonės nustoja veikti savanorystės pagrindu, nes nebemato prasmės. Arba kitaip tariant visą savo veiklą apribojame darbu, mokymusi formaliajame švietime ir buvimu namie. Jokios visuomeninės veiklos, jokio noro kažką duoti savo valstybei.

Jei visa tai virstų realybe, ko gero, galėtume teigti, kad jaunų žmonių tarpe pagaliau įvyko tai, kas priverstų politikus įsiklausyti, bendradarbiauti ir tartis, nes panašu, kad NVO sektorius reikalingas tampa tik tada, kai peržengiame visiško kraštutinumo ribą ir atidėlioti skubių sprendimų bei darbų tampa nebeįmanoma arba tiesiog pernelyg nepatogu. Peržvelgus naujosios Vyriausybės programą peršasi išvada, kad jaunimo organizacijoms svarbūs sprendimai ir vėl bus priimti „kažkada“. Tik įdomu, ar rekordinis jaunų žmonių skaičius balsavęs rudenį rinkimuose tikėjosi būtent to „kažkada“, o ne „dabar“. Ar vėl reikia kažkokio sukrėtimo, kad visi suprastų, jog organizacijos kuria pridėtinę vertę ne tik sau, bet ir visai valstybei?

Teisintis stereotipine fraze, kad jauni žmonės patys nieko nenori ir neateina su konkrečiais pasiūlymais, Vyriausybė šiemet nebegali – dar 2016 m. rugsėjį Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) atstovai atėjo pas didžiąsias partijas su daugiau negu 40 pasiūlymų skirtingose jaunimo politikos srityse. Kitaip tariant, atsakymas į tai, ko reikia jaunam žmogui, buvo pateiktas ant lėkštutės, punktus beliko įtraukti į programą ir pagaliau ryžtis tai įgyvendinti. Profesionalumo stoka kaltinti jaunus žmones taip pat būtų neprotinga – visi pasiūlymai buvo paremti konkrečiais duomenimis ir argumentais, taigi namų darbus jauni žmonės atliko. Bet kaip ten pas mus su tuo politiniu ryžtu? Suprantu, kad priimti sprendimus ir siekti dalykų, kurie nebus garsiai eskaluojami viešojoje erdvėje, politikui nėra paranku, bet sprendimų reikia čia ir dabar, o ne „kažkada“.

Kuo šis jaunimo noras pagelbėti politikams virto, praėjus beveik šimtui Seimo darbo dienų? Bent jau kol kas atrodo, kad abstrakčiais pažadais ir nežinioje paliktais kyboti svarbiausiais jaunimo politikoje klausimais. Nors programoje nemenkas dėmesys skiriamas jaunimo sveikatai bei socialiniam verslumui, tačiau dar 4 svarbios temos ir vėl apipinamos gražiais žodžiais, o ne konkrečiais veiksmais.

Programoje sunku suprasti, kokį savanoriškos veiklos vaidmenį jaunimo srityje įsivaizduoja politikai, nediskutuojama apie galimybę priimti teisės aktus, kurie leistų aktyvią ir įrodomą savanorišką veiklą pripažinti, bent dalinai užskaityti kaip darbinę patirtį ar kurti kitas paskatas savanoriaujantiems jauniems žmonėms, nors apie šią galimybę kalbama jau kelerius metus.

Kalbant apie neformaliojo ugdymo metu įgytas kompetencijas, vis dar yra painiojamos neformalaus švietimo ir ugdymo sąvokos, pamiršta galimybė įgūdžius, įgytus veikiant jaunimo ar kitose organizacijose pripažinti darbo rinkoje ar stojant į aukštąsias mokyklas. Nors mėginimų buvo dar senojoje Vyriausybėje, tačiau šiuo metu tai liko priemone niekur nedirbantiems, nesimokantiems jauniems žmonėms, o aktyvūs jaunuoliai vėl liko tuščiomis. Tikriausiai nei vienas jaunas žmogus paklaustas neteigs, kad anksčiau minėtai grupei jaunų žmonių nereikia pagalbos, bet kiek ilgai jaunuolis gali aktyviai veikti vardan pilietinės visuomenės, kai negauna jokio apčiuopiamo pastiprinimo. Ir čia kalbu ne apie pinigus, o apie dėmesį ir konkrečius sprendimus.

Problemine tema išlieka ir pilietiškumas – programoje politikai nežada parengti aiškios strategijos, kaip jis bus ugdomas jaunų žmonių tarpe ar kaip apie procesus šioje srityje informuoti visuomenę, užtikrinti informacinį saugumą. Siekiame didinti pilietinę Lietuvos visuomenės galią, tačiau vėl nededame į tai jokių pastangų. Piešinių konkursai, minėjimai su graudžiomis kalbomis ar „iškaltais“ eilėraščiais negali sukurti pilietinės visuomenės ir galime tik stebėtis, kad iki šiol dar neatgrasė jaunų žmonių nuo apskritai bet kokio valstybinių švenčių minėjimo ir kad jauni žmonės patys ieško vis daugiau skirtingų pilietiškumo išraiškos formų.

Pagrindinė blogybė, iš kurios kyla ir visi kiti programoje egzistuojantys nesusipratimai – per menkas bendradarbiavimas su NVO sektoriumi, įtraukiant jį į reikšmingus visuomenei procesus. „Džiaugiamės šia gražia iniciatyva ir didžiuojamės jaunais žmonėmis, kurie kuria mūsų šalies ateitį...“ – tai galėtų būti ištrauka iš bet kurios politikų kalbos. Bet padėkos kalbos taip ir lieka kalbomis, o ne apčiuopiamą naudą suteikiančiu pastiprinimu. Jaunas žmogus maitinamas retorika apie tai, kokią didelę naudą kuria organizacijos, tačiau realybėje, priiminėjant svarbius sprendimus, organizacijų atstovams valdininkų kabinetų durys dažnai užtrenkiamos priešais nosį. Paskutinis pavyzdys visai čia pat – Vyriausybės svarstymas absolventus įpareigoti atidirbti regionuose po valstybės finansuotų studijų. Diskusijos ir svarstymai apie jauno žmogaus ateitį ir vėl vyko be paties jauno žmogaus nuomonės, nors su priimtais sprendimais teks gyventi Lietuvos jaunimui.

Laiko paversti gražias kalbas konkrečiais veiksmais dar yra – būtent dabar yra rengiamas Vyriausybės programos priemonių planas, kuriame dar gali atsispindėti poreikis bendradarbiauti ir būtų galima atsižvelgti į jaunų žmonių teiktus pasiūlymus. Šiandien Vyriausybei dar kartą išsiuntėme pakartotinius organizacijų pasiūlymus. Tikiuosi, kad ryžto mūsų politikai turi. Pokytį visada galime sukurti, jeigu nustosime į įvairias nevyriausybines organizacijas žiūrėti iš kontrolės pusės, pradėsime dirbti kartu ir bendrauti.

Ir kad viskas neliktų tik tuščiais žodžiais, su jaunimo pateiktais pasiūlymai ir jų analize galima susipažinti čia: http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/pozicijos-ir-rezoliucijos/rezoliucijos/finish/18-rezoliucijos/1089-siulymai-busimosios-xvii-osios-lietuvos-respublikos-vyriausybes-programai.

„Sėkmės mokykla“ kviečia į renginius Kaune ir Klaipėdoje
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-05-17

Neformalaus ugdymo organizacija „Sėkmės mokykla“ kviečia į moksleiviams skirtus renginius Kaune ir Klaipėdoje!

Ar privilegiją savanoriauti suteiksime tik niekur nedirbantiems ir nesimokantiems?
Kategorija: LiJOT žinios2017-05-03

2011 m. Lietuvoje buvo priimtas Savanoriškos veiklos įstatymas, kuomet savanoriška veikla pagaliau tapo nebe tam tikra nelegalios veiklos forma, o teisiškai apibrėžtais santykiais tarp savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus. Europos Sąjungai 2011-uosius paskelbus Savanoriškos veiklos metais, Lietuva žengė labai teisingą žingsnį,…

Įvyko 42-oji LiJOT Asamblėja!
Kategorija: LiJOT žinios2017-05-03

Balandžio 29–30 d. Druskininkuose įvyko 42-oji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pavasario Asamblėja, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 LiJOT narių ir stebėtojų atstovų, svečių iš įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei valstybės institucijų.

Susipažinkite su 42-osios LiJOT Asmablėjos aktualia informacija ir dokumentais
Kategorija: LiJOT žinios2017-04-18

Primename, kad š. m. balandžio 29-30 d. Druskininkuose vyks eilinė 42-oji LiJOT Asamblėja.

Kviečiame siūlyti nominantus LiJOT 25-mečio apdovanojimams!
Kategorija: LiJOT žinios2017-04-06

Kviečiame siūlyti nominantus LiJOT 25-mečio apdovanojimams, kurie vyks LiJOT gimtadienio šventės metu, rugsėjo 21 d. Šie apdovanojimai yra skirti apdovanoti iniciatyvas, asmenis, įvykius, kurie buvo įsimintini per visus LiJOT gyvavimo metus ir yra svarbūs jaunimo organizacijoms.

Pirmajam Lietuvoje jaunimo informacijos centrui – treji
Kategorija: LiJOT žinios2017-04-03

Lygiai prieš trejus metus Vilniuje duris atvėrė pirmasis ir tuomet vienintelis Lietuvoje Vilniaus jaunimo informacijos centras (VJIC), kuriame jaunimas gali rasti atsakymus į visus sau rūpimus klausimus: nuo sveikatos apsaugos iki finansinio raštingumo, studijų, santykių, asmeninio gyvenimo ir kt. temomis.

Jaunimas kviečia pasveikinti Lietuvą su gimtadieniu
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-02-07

Jaunimo organizacijos kviečia tautiečius pasveikinti Lietuvą su gimtadieniu ir dalyvauti iniciatyvoje „Su gimtadieniu, Lietuva“. Iniciatyvos pradžia – vasario 7 d.

Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-12-20

Lapkričio pabaigoje vyko Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre, kur Europos Tarybos Jaunimo patariamosios tarybos narys Karolis Žemaitis turėjo galimybę pristatyti LiJOT ir kitų Europos jaunimo organizacijų veiklą Ukrainos jaunimo ir valdžios atstovams.

Galimybė tapti 32-osios ir 33-osios Europos Tarybos vietinių ir regioninių valdžių kongreso sesijų jaunimo delegatu
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-12-13

Remiantis ankstenių sesijų gerąja patirtimi, 2017 m. Europos Tarybos vietinių ir regioninių valdžių kongreso sesijose kviečiami dalyvauti jaunimo atstovai. Šios iniciatyvos tikslas sukurti galimybę aktyviems jauniems žmonėms ir vietinių bei regioninių valdžių atstovams užmegzti dialogą bei suteikti šansą jauniems žmonėms ne tik susipažinti su kongr…

Įvyko Europos Jaunimo Forumo Generalinė Asamblėja
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-11-23

LiJOT viceprezidentė Elena Sinkevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė Rita Jonušaitė lapkričio 16-19 d. dalyvavo Europos Jaunimo Forumo Generalinėje Asamblėjoje, kurios metu buvo renkami valdybos bei kitų organų nariai, priimti strategiškai itin svarbūs dokumentai, lemsiantys Forumo veiklos kryptis ateinančiais metais.

Jaunimo organizacijos primą kartą dalyvavo ES Baltijos jūros regiono strategijos forume
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-11-15

Nacionalinių jaunimo organizacijų tarybų atstovai, iš devynių Baltijos jūros regiono šalių lapkričio 7-9 dienomis buvo Stokholme, Švedijoje, kur atstovavo jaunimo interesus 7-ajame ES Baltijos jūros regiono strategijos forume. LiJOT atstovavo LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė Rita Jonušaitė.

Mokinių savivaldos kuratoriau, lipk ant scenos!
Kategorija: LiJOT narių naujienos2016-11-11

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje patvirtintas Lietuvos moksleivių sąjungos projektas - rekomendacijų paketas, skirtas mokinių savivaldų kuratoriaus funkcijoms apibrėžti ir jų veiklos kokybei gerinti. Įsakymas dėl pritarimo dokumentui Švietimo ir mokslo ministrės buvos pasirašytas lapkričio 3 dieną, šio dokumentų pagalba …

Konkursas „Transformeris“– moksleivių galimybė įgyvendinti stalo žaidimų ir lauko žaidimo aikštelių idėjas visoje Lietuvoje
Kategorija: LiJOT narių naujienos2016-10-18

Neformaliojo ugdymo įstaiga Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia visus Lietuvos moksleivius dalyvauti kūrybiškame žaidimų idėjų konkurse „Transformeris“. Konkurso metu, moksleiviai skatinami iki 2016 m. lapkričio 30 d. kurti unikalias stalo žaidimų arba lauko žaidimų aikštelių idėjas (remiantis savo mėgstamais kompiuteriniais žaidimais…

Europos Jaunimo Forumo konsultacija Briuselyje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-09-21

Rugsėjo 3 dieną Europos Jaunimo Forumas surengė konsultaciją dėl ruošiamo veiklos plano, kuris nustatys prioritetines Forumo veiklos sritis ateinantiems porai metų. LiJOT  dalyvavo susitikime, kuriame narių organizacijų atstovai analizavo, diskutavo ir siūlė pataisymus ruošiamam Europos Jaunimo Forumo veiklos planui. LiJOT renginyje atstovavo tarptautini…

Registracija į „Pagauk vėją!“ prasideda!
Kategorija: LiJOT narių naujienos2016-09-06

9-12 kl. moksleivius kviečiame registruotis 2016-2017 m. m. programai „Pagauk vėją!“! Programa – patobulintas ir dar geresnis mūsų ankstesniųjų programų moksleiviams variantas. Jaučiame, kad praleisti tokios galimybės tiesiog negalima!

žinauviską.lt naujienos
„GoWorkaBit“ – platforma ieškantiems ir siūlantiems darbusDalyvauk tinklaraščių konkurseGalbūt tai – tavo pirmas darbas!Ar žinai viską apie darbą EURES?
Partneriai