Mantas Zakarka: kuo virto jaunimo noras pagelbėti politikams?
LiJOT žinios2017-02-20

Įsivaizduokime, kad Lietuvoje nebeliko pilietiškų, aktyvių jaunų žmonių. Neatsiranda naujų Lietuvai gyvybiškai svarbių iniciatyvų ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų inicijuotų pokyčių. Visas valstybines šventes minime vien oficialiuose minėjimuose su nudailintomis politikų kalbomis ir piešinių konkurso apdovanojimų ceremonija. Žmonės nustoja veikti savanorystės pagrindu, nes nebemato prasmės. Arba kitaip tariant visą savo veiklą apribojame darbu, mokymusi formaliajame švietime ir buvimu namie. Jokios visuomeninės veiklos, jokio noro kažką duoti savo valstybei.

Jei visa tai virstų realybe, ko gero, galėtume teigti, kad jaunų žmonių tarpe pagaliau įvyko tai, kas priverstų politikus įsiklausyti, bendradarbiauti ir tartis, nes panašu, kad NVO sektorius reikalingas tampa tik tada, kai peržengiame visiško kraštutinumo ribą ir atidėlioti skubių sprendimų bei darbų tampa nebeįmanoma arba tiesiog pernelyg nepatogu. Peržvelgus naujosios Vyriausybės programą peršasi išvada, kad jaunimo organizacijoms svarbūs sprendimai ir vėl bus priimti „kažkada“. Tik įdomu, ar rekordinis jaunų žmonių skaičius balsavęs rudenį rinkimuose tikėjosi būtent to „kažkada“, o ne „dabar“. Ar vėl reikia kažkokio sukrėtimo, kad visi suprastų, jog organizacijos kuria pridėtinę vertę ne tik sau, bet ir visai valstybei?

Teisintis stereotipine fraze, kad jauni žmonės patys nieko nenori ir neateina su konkrečiais pasiūlymais, Vyriausybė šiemet nebegali – dar 2016 m. rugsėjį Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) atstovai atėjo pas didžiąsias partijas su daugiau negu 40 pasiūlymų skirtingose jaunimo politikos srityse. Kitaip tariant, atsakymas į tai, ko reikia jaunam žmogui, buvo pateiktas ant lėkštutės, punktus beliko įtraukti į programą ir pagaliau ryžtis tai įgyvendinti. Profesionalumo stoka kaltinti jaunus žmones taip pat būtų neprotinga – visi pasiūlymai buvo paremti konkrečiais duomenimis ir argumentais, taigi namų darbus jauni žmonės atliko. Bet kaip ten pas mus su tuo politiniu ryžtu? Suprantu, kad priimti sprendimus ir siekti dalykų, kurie nebus garsiai eskaluojami viešojoje erdvėje, politikui nėra paranku, bet sprendimų reikia čia ir dabar, o ne „kažkada“.

Kuo šis jaunimo noras pagelbėti politikams virto, praėjus beveik šimtui Seimo darbo dienų? Bent jau kol kas atrodo, kad abstrakčiais pažadais ir nežinioje paliktais kyboti svarbiausiais jaunimo politikoje klausimais. Nors programoje nemenkas dėmesys skiriamas jaunimo sveikatai bei socialiniam verslumui, tačiau dar 4 svarbios temos ir vėl apipinamos gražiais žodžiais, o ne konkrečiais veiksmais.

Programoje sunku suprasti, kokį savanoriškos veiklos vaidmenį jaunimo srityje įsivaizduoja politikai, nediskutuojama apie galimybę priimti teisės aktus, kurie leistų aktyvią ir įrodomą savanorišką veiklą pripažinti, bent dalinai užskaityti kaip darbinę patirtį ar kurti kitas paskatas savanoriaujantiems jauniems žmonėms, nors apie šią galimybę kalbama jau kelerius metus.

Kalbant apie neformaliojo ugdymo metu įgytas kompetencijas, vis dar yra painiojamos neformalaus švietimo ir ugdymo sąvokos, pamiršta galimybė įgūdžius, įgytus veikiant jaunimo ar kitose organizacijose pripažinti darbo rinkoje ar stojant į aukštąsias mokyklas. Nors mėginimų buvo dar senojoje Vyriausybėje, tačiau šiuo metu tai liko priemone niekur nedirbantiems, nesimokantiems jauniems žmonėms, o aktyvūs jaunuoliai vėl liko tuščiomis. Tikriausiai nei vienas jaunas žmogus paklaustas neteigs, kad anksčiau minėtai grupei jaunų žmonių nereikia pagalbos, bet kiek ilgai jaunuolis gali aktyviai veikti vardan pilietinės visuomenės, kai negauna jokio apčiuopiamo pastiprinimo. Ir čia kalbu ne apie pinigus, o apie dėmesį ir konkrečius sprendimus.

Problemine tema išlieka ir pilietiškumas – programoje politikai nežada parengti aiškios strategijos, kaip jis bus ugdomas jaunų žmonių tarpe ar kaip apie procesus šioje srityje informuoti visuomenę, užtikrinti informacinį saugumą. Siekiame didinti pilietinę Lietuvos visuomenės galią, tačiau vėl nededame į tai jokių pastangų. Piešinių konkursai, minėjimai su graudžiomis kalbomis ar „iškaltais“ eilėraščiais negali sukurti pilietinės visuomenės ir galime tik stebėtis, kad iki šiol dar neatgrasė jaunų žmonių nuo apskritai bet kokio valstybinių švenčių minėjimo ir kad jauni žmonės patys ieško vis daugiau skirtingų pilietiškumo išraiškos formų.

Pagrindinė blogybė, iš kurios kyla ir visi kiti programoje egzistuojantys nesusipratimai – per menkas bendradarbiavimas su NVO sektoriumi, įtraukiant jį į reikšmingus visuomenei procesus. „Džiaugiamės šia gražia iniciatyva ir didžiuojamės jaunais žmonėmis, kurie kuria mūsų šalies ateitį...“ – tai galėtų būti ištrauka iš bet kurios politikų kalbos. Bet padėkos kalbos taip ir lieka kalbomis, o ne apčiuopiamą naudą suteikiančiu pastiprinimu. Jaunas žmogus maitinamas retorika apie tai, kokią didelę naudą kuria organizacijos, tačiau realybėje, priiminėjant svarbius sprendimus, organizacijų atstovams valdininkų kabinetų durys dažnai užtrenkiamos priešais nosį. Paskutinis pavyzdys visai čia pat – Vyriausybės svarstymas absolventus įpareigoti atidirbti regionuose po valstybės finansuotų studijų. Diskusijos ir svarstymai apie jauno žmogaus ateitį ir vėl vyko be paties jauno žmogaus nuomonės, nors su priimtais sprendimais teks gyventi Lietuvos jaunimui.

Laiko paversti gražias kalbas konkrečiais veiksmais dar yra – būtent dabar yra rengiamas Vyriausybės programos priemonių planas, kuriame dar gali atsispindėti poreikis bendradarbiauti ir būtų galima atsižvelgti į jaunų žmonių teiktus pasiūlymus. Šiandien Vyriausybei dar kartą išsiuntėme pakartotinius organizacijų pasiūlymus. Tikiuosi, kad ryžto mūsų politikai turi. Pokytį visada galime sukurti, jeigu nustosime į įvairias nevyriausybines organizacijas žiūrėti iš kontrolės pusės, pradėsime dirbti kartu ir bendrauti.

Ir kad viskas neliktų tik tuščiais žodžiais, su jaunimo pateiktais pasiūlymai ir jų analize galima susipažinti čia: http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/pozicijos-ir-rezoliucijos/rezoliucijos/finish/18-rezoliucijos/1089-siulymai-busimosios-xvii-osios-lietuvos-respublikos-vyriausybes-programai.

Prasidėjo registracija į LiJOT Žiemos forumą!
Kategorija: LiJOT žinios2018-02-06

LiJOT žiemos forumas vyks kovo 3-4 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, III rūmuose, Arklių g. 18, Vilniuje.

Informacija dėl narių sąrašų teikimo 2018 metams
Kategorija: LiJOT žinios2018-02-06

Primename, kad, remiantis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įstatais, LiJOT Nariai iki kovo 1 d. privalo pateikti savo narių (fizinių ar juridinių) skaičių kartu su tai įrodančiais dokumentais.

Ieškome regioninių reikalų koordinatoriaus!
Kategorija: LiJOT žinios2018-01-29

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 69 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei regionines jaunimo organizacijų tarybas, ieško regioninių reikalų koordinatoriaus.

Diskusijų festivalis „Būtent!“ kviečia kurti renginio programą
Kategorija: LiJOT žinios2018-01-26

Rugsėjo 7–8 dienomis Birštone vyks jau antrasis visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir politikos atstovų susitikimas – diskusijų festivalis „Būtent!“.

Kviečiame dalyvauti ES jaunimo konferencijoje!
Kategorija: LiJOT žinios2018-01-26

Kviečiame LiJOT organizacijų Narių ir Stebėtojų atstovus bei jaunus žmones registruotis ir dalyvauti atrankoje į Europos jaunimo konferenciją! Tai unikalus šansas prisidėti prie jaunimo politikos formavimo vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Šimtmetį švenčiančių skautų dainos aidėjo Kaune
Kategorija: LiJOT narių naujienos2018-01-23

Šį šeštadienį, sausio 20 dieną, VDU didžiojoje salėje Kaune vyko kasmetinio skautiško dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalas. Jau 19-ąjį kartą vykstantis konkursas, skirtas Lietuvos skautų judėjimo šimtmečiui ir vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui, paskelbė startą visus metus truksi…

Naujuoju Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos pirmininku išrinktas Tomas Bilevičius
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-10-27

Spalio 26-ąją Panevėžio miesto savivaldybėje susirinko Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narės – organizacijos – bei kitų miesto jaunimo organizacijų nariai ir atstovai. Eilinėje organizacijos asamblėjoje buvo sprendžiami organizacijos valdymo organų klausimai – valdybos pirmininko, narių bei revizijos komisij…

„Jaunimas valdžioje 2017“
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-08-30

Turi idėjų, kaip įveikti šiandien Lietuvai kylančius iššūkius, bet nežinai į ką kreiptis, jog tai būtų įgyvendinta? Domina darbo Seime subtilybės ir idėjos tapimo įstatymu procesas? O gal paprasčiausiai nori susipažinti su tokiais pat aktyviais ir žingeidžiais jaunuoliais iš visos Lietuvos ir kurti valstybės ateitį kartu?

Lietuvos skautija kviečia prisijungti prie skautiškų dainų konkurso
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-08-30

Lietuvos skautija kviečia dalyvauti Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų organizuojamame Lietuvos mokinių ir jaunimo 2018 metų patriotinių lietuviškų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“.

Kvietimas dalyvauti 4-ajame Afrikos-Europos jaunimo susitikime ir ES-Afrikos Sąjungos „Plug In“ jaunimo iniciatyvoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-08-01

Europos išorės veiksmų tarnyba kviečia teikti paraiškas dalyvauti ketvirtajame Afrikos-Europos jaunimo susitikime ir ES-Afrikos Sąjungos „Plug-In“ jaunimo iniciatyvoje. Ketvirtasis Afrikos-Europos jaunimo susitikimas sutrauks daugiau nei 120 jaunų lyderių iš abiejų žemynų bei Afrikos diasporos. Renginys vyks spalio 9-11 d. Dramblio Kaulo Kra…

Kviečiame į Europos regioninę konsultaciją „Youth, Peace & Security“
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-07-26

Rugsėjo 25–27 d. Briuselyje vyks Europos regioninės konsultacijos „Youth, Peace & Security“, kviečiančios dalyvauti 40 aktyvių, entuziastingų jaunų žmonių, besidominčių taikos bei saugumo užtikrinimu Europos Sąjungos, Europos laisvos prekybos asociacijos bei Vakarų Balkanų valstybėse.

Lietuvos liberalus jaunimas kviečia į vasaros festivalį!
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-06-16

Lietuvos liberalus jaunimas kviečia į „Vasaros festivalį: vasarą žuvėdros ne Palangoje!“

Galimybė pristatyti jaunimo projektą NordMatch 2017 konferencijoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-05-22

Žinote novatorišką projektą, įgalinusį jaunus žmones kultūros, sporto ar darbo su jaunimu srityse? NordMatch 2017 konferencija, kuri vyks 2017 m. spalio 26-27 d. Helsinkyje, kviečia pristatyti jį tarptautinėje erdvėje!

Kvietimas dalyvauti „Young European Council 2017“ konferencijoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-05-17

Young European Leadership organizacija rengia kasmetinę konferenciją „Young European Council 2017“, kuri vyks 2017 m. spalio 15-19 d. Briuselyje. Kviečiame dalyvauti!

Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-12-20

Lapkričio pabaigoje vyko Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre, kur Europos Tarybos Jaunimo patariamosios tarybos narys Karolis Žemaitis turėjo galimybę pristatyti LiJOT ir kitų Europos jaunimo organizacijų veiklą Ukrainos jaunimo ir valdžios atstovams.

žinauviską.lt naujienos
Konferencija „Include, Trasnform, Realise“ TurkijojeDalyvauk tarptautiniame filmukų konkurse!Ar reikalinga programėlė, padedanti rengti tarptautinius projektus?Diskusija „Išbandymas rinkimams: kaip grąžinti visuomenės pasitikėjimą 2“
Partneriai