Naujienos
Šeštadienį Lietuvos jaunimo organizacijos rinks naują lyderį
LiJOT žinios2017-10-20

Šį šeštadienį 43-ojoje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje, jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos rinks naują skėtinės organizacijos vadovą. Savo 4 metų kadenciją LiJOT prezidento pareigose baigs Mantas Zakarka, o į naujojo lyderio poziciją šiuo metu kandidatuoja Antanas Mikalauskas.

Savo veiklą A. Mikalauskas pradėjo Lietuvos moksleivių sąjungoje, vėliau tapo šios organizacijos prezidentu, nuo 2015 metų dirbo LiJOT valdyboje.

„LiJOT privalo turėti nuomonę visais jaunimą liečiančiais klausimais ir turi žinoti jų problemas bei poreikius. Per ateinančius du metus turime užtikrinti, galutinį jaunimo politikos pagrindų įstatymo priėmimą, sėkmingą naujos nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos rengimą ir patvirtinimą, kuris atlieptų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikius ir užtikrintų tolesnę kryptingą jaunimo politikos Lietuvoje plėtrą“, – teigia A. Mikalauskas.

Remiantis LiJOT įstatais, organizacijos prezidentu gali būti renkamas asmuo, kurio amžius jo rinkimų metu atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą jauno žmogaus amžių. Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu, o kandidatas turi gauti ne mažiau nei 2/3 balsų.

„Per ketverius metus pavyko pasiekti, jog skirtingose valdžios institucijose, įstaigose nebereiktų įrodinėti jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų svarbos. Įvairios pilietinės iniciatyvos, akcijos, kampanijos kalba pačios už save – jauni žmonės tapo drąsūs atstovauti savo balsą. Tai parodo ir 2016 m. smarkiai paaugęs pilietinės galios indeksas jaunimo tarpe. Nors dar turime, kur augti, tačiau šiandien galime džiaugtis ir nuveiktais darbais“, – sakė savo kadenciją baigiantis M. Zakarka.

žinauviską.lt naujienos
Sociologijos akademija moksleiviamsMokymai apie lyčių stereotipus švietimeParoda „Tarptautinių studijų dienos 2020“Trumpų filmų konkursas jaunimui „Saugok savo asmens duomenis“
Partneriai