Naujienos
Išrinktas naujasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas
LiJOT žinios2017-10-21

Šį šeštadienį 43-ojoje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje, jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos išrinko naują skėtinės organizacijos vadovą. Juo tapo jau daugiau nei 10 metų jaunimo politikos srityje veikiantis Antanas Mikalauskas.

Savo veiklą pradėjęs Lietuvos moksleivių sąjungoje, vėliau tapęs šios organizacijos prezidentu, nuo 2015 metų dirbęs LiJOT valdyboje, Antanas Mikalauskas teigia, jog kandidatavo į prezidento postą turėdamas dvi vizijas.

„LiJOT privalo turėti nuomonę visais jaunimą liečiančiais klausimais ir turi žinoti jų problemas bei poreikius. Per ateinančius du metus turime užtikrinti, galutinį jaunimo politikos pagrindų įstatymo priėmimą, sėkmingą naujos nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos rengimą ir patvirtinimą, kuris atlieptų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikius ir užtikrintų tolesnę kryptingą jaunimo politikos Lietuvoje plėtrą“, – į LiJOT Asamblėjos dalyvius kreipėsi A. Mikalauskas.

Antrąja prioritetine kryptimi A. Mikalauskas laiko LiJOT vienijamų organizacijų stiprinimą. Kaip vieną iš būdų jis paminėjo grąžinti institucinį finansavimą organizacijoms iš valstybės biudžeto lėšų taip užtikrinant galimybę organizacijoms turėti ir išlaikyti patalpas, darbuotojus.

„LiJOT nėra vieno asmens organizacija, tai mūsų visų organizacija. Oganizacija narių, su skirtingomis vertybėmis ir veiklos kryptimis, kuri turi vienyti pokyčiams, patirčių dalijimuisi ir kiekvienos dienos augimui.“, – teigė A. Mikalauskas.

Savo 4 metų LiJOT prezidento kadenciją baigiantis Mantas Zakarka kalbėdamas apie nuveiktus darbus sakė: „Per ketverius metus pavyko pasiekti, jog skirtingose valdžios institucijose, įstaigose nebereiktų įrodinėti jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų svarbos. Įvairios pilietinės iniciatyvos, akcijos, kampanijos kalba pačios už save – jauni žmonės tapo drąsūs atstovauti savo balsą. Tai parodo ir 2016 m. smarkiai paaugęs pilietinės galios indeksas jaunimo tarpe. Nors dar turime, kur augti, tačiau šiandien galime džiaugtis ir nuveiktais darbais.“

Remiantis LiJOT įstatais, organizacijos prezidentu gali būti renkamas asmuo, kurio amžius jo rinkimų metu atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą jauno žmogaus amžių. Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

žinauviską.lt naujienos
Susitikime Europos Sąjungos stende Knygų mugėje!Tarptautiniai mokymo kursai IspanijojeInicijuok diskusijas festivalyje „Būtent!“Karolio Didžiojo jaunimo premija
Partneriai