Naujienos
JTBA kviečia tapti mokymo vadovų tinklo nariu!
LiJOT žinios2018-09-20

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, siekdama užtikrinti Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ jaunimo srities bei Europos solidarumo korpuso – projektų kokybę, jų žinomumą ir prieinamumą, skelbia atvirą konkursą tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu!

Mokymo vadovų tinklo nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios atrankos metu Agentūra planuoja atsirinkti 11 mokymo vadovų darbui su Europos Sąjungos programų „Erasmus+“ bei Korpuso mokymo kursais.

Mokymo vadovai atrenkami 2 metų kadencijai (2019–2020 m. imtinai)

Agentūros mokymo vadovai:

 • dirba su standartiniais tarptautinių projektų dalyvių mokymais, darbe vadovaujasi Korpuso ir „Erasmus+“ programų vadovų reikalavimais mokymų kokybei užtikrinti;
 • dirba Korpuso savanoriškos ir profesinės veiklos projektų mokymų cikle: atvykusių dalyvių seminaruose (angl. on-arrival), vidurio įsivertinimo seminaruose (angl. mid-term), grįžusių dalyvių susitikimuose, įvairiuose mokymuose akredituotoms organizacijoms;
 • dirba su teminiais tarptautiniais ir nacionaliniais mokymais.

Agentūra mokymo vadovams siūlo:

 • Galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Agentūros ugdomosios veiklos strategija, „Erasmus+“ jaunimo srities bei Korpuso strategijomis, metodinę mokomąją medžiagą, susijusią su mokymo informaciniais renginiais;
 • Galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje;
 • Galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Agentūros mokymo strategijai, jos įgyvendinimo priemonėms;
 • Galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose;
 • Apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais:
 • vienos dienos įkainis standartiniams mokymo kursams – 160 eurų;
 • vienos dienos įkainis standartiniams mokymo kursams, esant mažesnei dalyvių grupei (mažiau nei 10 dalyvių, mokymus veda vienas mokymo vadovas) – 170 eurų;
 • tarptautinių mokymo kursų atlygis derinamas kiekvienu atveju individualiai, apskaičiuojant mokymo kursų trukmę).

Reikalavimai norintiems tapti Agentūros mokymo vadovais:

 • būti bent 23 metų amžiaus;
 • išmanyti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį;
 • būti susipažinus su Korpuso programa;
 • būti susipažinus su Youthpass aprašu;
 • turėti patirties neformaliojo ugdymo srityje;
 • turėti patirties su tarpkultūriškumo, savanorystės, įsidarbinimo, kompetencijų kėlimo, solidarumo skatinimo bendruomenėse temomis;
 • labai gerai mokėti anglų kalbą;
 • turėti patirties vedant mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus jauniems žmonėms, paremtus neformaliojo ugdymo principais;
 • išmanyti jaunimo situaciją – būti susipažinus su jaunimo veikla, jos specifika ir problematika Lietuvoje ir Europoje;
 • išmanyti darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką – būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės bei norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo su nepilnamečiais tvarką;
 • turėti teisę užsiimti mokymo veikla (pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas.
 • Mokymo vadovas turi būti:
 • pravedęs bent 5 mokymus, iš kurių bent 3 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų;
 • pagrįsti, kokiu būdu įgijo mokymo vadovui reikalingų kompetencijų (kompetencijų sąrašas pateikiamas bendrame dokumente apie šį konkursą);
 • būti sąmoningai apsisprendęs tapti mokymo vadovu;
 • dalyvauti metiniuose Agentūros mokymo vadovų tinklo susitikimuose.

Daugiau informacijos, konkurso terminus bei registracijos formą rasite čia. 

žinauviską.lt naujienos
Eurodesk tyrimas apie jaunimo informavimą mobilumo tema„PPMI“ ieško jaunesniojo kolegos!Ką siūlo „Vilnius – besimokantis miestas“ platforma-žemėlapis?Žygis „Kultūrinių jungčių takais – senųjų žemaičių takas!“
Partneriai