LiJOT stebėtojai

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) gretose šiuo metu yra 66 didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, o tai − tūkstančiai jaunų žmonių. Narystė LiJOT yra dviejų tipų: tikrosios narės organizacijos statusu bei organizacijos stebėtojos statusu.

Organizacijos

 • Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS)
  Tilto g. 17-4
  Vilnius
  8 684 52080

  Jaunųjų teisininkų skyrius yra Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, savo veikloje besivadovaujantis atsakomybe, pagarba, atvirumu, pilietiškumu, tolerancija bei savanoryste.
   Jaunųjų teisininkų skyrius vienija savanorius, jaunuosius teisininkus, kurie siekia:

  • aktyviai prisidėti prie teisės studentų bei jaunųjų teisininkų profesinės etikos ir kultūros bei žinių ugdymo; 
  • prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo; 
  • dalyvauti demokratinių valdymo pagrindų įtvirtinime ir juos atitinkančių įstatymų kūrime bei tobulinime; 
  • kelti visuomenėje egzistuojančias teisines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų; 
  • prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gyventojų teisinės sąmonės formavimo. 

  Misija – ugdyti sąmoningą ir pilietišką visuomenę, kurioje kuriama erdvė atviroms ir garbingoms diskusijoms apie visuomenėje egzistuojančias problemas.

Partneriai