Ankstesni projektai
Jaunimo NVO stiprinimas plėtojant institucinius gebėjimus per bendradarbiavimą su vietos savivalda

Stiprios nvoProjektas „Stiprios JNVO vietos savivaldai“ („Jaunimo NVO stiprinimas plėtojant institucinius gebėjimus per bendradarbiavimą su vietos savivalda“) skirtas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimui).

Projekto tikslas – užtikrinti  JNVO (jaunimo nevyriausybinių organizacijų) ir  savivaldybių bendradarbiavimą sprendimų priėmimo procese vietos lygmeniu, stiprinant JNVO kompetencijas interesų atstovavimo srityje.

Projekto metu buvo ugdomos jaunų žmonių kompetencijos interesų atstovavimo srityje, kuriant palankią aplinką JNVO plėtrai,  stiprinamas bendradarbiavimas tarp JNVO ir savivaldų, kuriant atstovavimo strategijas ir dalinantis gerąja patirtimi, kuriamos ir pristatomos rekomendacijos tolimesniam JNVO teisiniam reglamentavimui, dalinamasi gerąją projekto praktika su visuomene.

2014 m. projekto įgyvendinimo metu įvyko 4 informaciniai vienos dienos renginiai Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje, konferencija „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“ LR Seime. 2014 m. vasarą projektas „Stiprios JNVO vietos savivaldai“ buvo sėkmingai užbaigtas.

Partneriai